Educatieve instellingen

Voorschoolse periode

De Bibliotheek werkt samen met consultatiebureaus, kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen op het gebied van digitale geletterdheid, taal- en leesbevordering. 

Basisonderwijs

Wil je opbrengstgericht werken aan het verhogen van de lees-, informatie- en mediavaardigheden van jouw leerlingen? Dat doe je natuurlijk samen met de Bibliotheek.

Voortgezet onderwijs

Samen met het onderwijs zorgen wij dat jongeren taal- en mediavaardig worden. Een goede basis voor een leven lang leren. Dat doen we ook op het voortgezet onderwijs.

Blijf op de hoogte

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste educatie nieuws van de Bibliotheek? Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.  Je ontvangt hem enkele keren per jaar. 

VoorleesExpress

De VoorleesExpress geeft extra aandacht aan gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal. Deze gratis ondersteuning is voor iedereen beschikbaar.