VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 2 tot 8 jaar bij wie een taalachterstand is vastgesteld. Een vrijwilliger bezoekt gedurende twintig weken een gezin. Tijdens deze bezoeken introduceert de vrijwilliger het voorleesritueel en geeft ouders handvatten om taal- en leesplezier een vaste plek in het dagelijks gezinsleven te geven. In september 2019 zijn we gestart met de VoorleesExpress in Bergeijk, Bladel, Cranendonck en Valkenswaard. Vanaf februari 2020 start de VoorleesExpress ook in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel– De Mierden.

Taalontwikkeling

Lezen is van groot belang voor de taalontwikkeling van kinderen. Als kinderen te weinig met lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om deze achterstand daarna weer in te halen.

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig.

De VoorleesExpress

De VoorleesExpress is er speciaal voor gezinnen waar voorlezen nog niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat ouders het lastig vinden hun kind te helpen met taal. De vrijwilligers van De VoorleesExpress stimuleren de taalontwikkeling van deze kinderen, verbeteren de leescultuur thuis en dragen bij aan het leesplezier bij de kinderen.

Hoe werkt het?

Wat doet Bibliotheek De Kempen?

In regio De Kempen wordt de VoorleesExpress uitgevoerd door Bibliotheek De Kempen. De Bibliotheek zorgt dat er voldoende vrijwilligers zijn, traint de voorleesvaardigheden van deze vrijwilligers en geeft advies over het kiezen van geschikte voorleesboeken. De vrijwilligers brengen hun vaardigheden en kennis over aan de ouders.

Meedoen als school of kinderopvang?

De VoorleesExpress ondersteunt scholen en peutercentra bij het helpen van leerlingen met een taalachterstand. In de beperkte tijd die je hebt als leerkracht of pedagogisch medewerker, lukt het niet altijd om alle kinderen de juiste begeleiding te geven die nodig is. Hierbij kan de VoorleesExpress helpen. Wil je meedoen? Meld je aan via voorleesexpress@bibliotheekdekempen.nl.

Meedoen als welzijnsorganisatie?

Zijn er in de buurt gezinnen die extra hulp kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van taal? De VoorleesExpress geeft op een laagdrempelige manier ondersteuning aan deze gezinnen. Daarvandaan kunnen de kinderen en ouders doorverwezen worden naar verder aanbod op gebied van zorg en opvoeding. Wil je meedoen? Meld je aan via voorleesexpress@bibliotheekdekempen.nl.

Bijdragen als vrijwilliger?

Wil jij een steentje bijdragen als voorleesvrijwilliger? Dat kan! We zoeken nog voorleesvrijwilligers en voorleescoördinatoren. Bekijk de vacatures hier.

Meer weten of hulp voor jouw kind?

Mail ons op voorleesexpress@bibliotheekdekempen.nl