Vrijwilligers Voorleesexpress Gezocht

Bibliotheek De Kempen is op zoek naar vrijwilligerscoördinatoren en voorleesvrijwilligers voor de VoorleesExpress. De VoorleesExpress is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand.

Over de VoorleesExpress

In september 2019 zijn we gestart met de VoorleesExpress in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck en Valkenswaard. In februari 2020 starten we ook in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel– De Mierden. 

Kinderen uit laag taalvaardige gezinnen kunnen deelnemen aan dit landelijke initiatief. Gedurende 20 weken wordt het kind thuis voorgelezen en er worden taalspelletjes met het kind gedaan door getrainde voorleesvrijwilligers. Ouders worden hier actief bij betrokken.

Momenteel nemen 20 gezinnen hier aan deel. Zowel vrijwilligers en ouders geven aan veel ondersteuning te hebben aan de VoorleesExpress. Ouders zien voorbeeldgedrag van de voorlezer en krijgen tips voor het stimuleren van taal bij het kind. De vrijwilliger helpt hen zich stap voor stap een voorleestraditie eigen te maken. Landelijk onderzoek toont aan dat kinderen die deelgenomen hebben aan de VoorleesExpress vooruit zijn gegaan op het gebied van concentratie en zelfvertrouwen en dat ze meer praten en plezier beleven aan (voor)lezen.

Gezocht: vrijwilligerscoördinatoren

Bibliotheek De Kempen is op zoek naar vrijwilligerscoördinatoren voor de VoorleesExpress in de gemeenten Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard en Bladel. 

Als vrijwilligerscoördinator begeleid en ondersteun je een groep van gemiddeld 5 voorleesvrijwilligers binnen dezelfde gemeente. Deze voorlezers lezen voor aan kinderen die een stimulans met betrekking tot taal en lezen goed kunnen gebruiken. Ze komen twintig weken lang één keer per week bij het gezin thuis op een vast moment.

Als coördinator coach je deze vrijwilligers bij hun werkzaamheden en breng je samen met hen een bezoek aan het gezin als er een hulpvraag is. Je onderhoud direct contact met de door jou te begeleiden voorlezers en ondersteund hen bij de werkzaamheden. Je helpt voorlezers om de aanpak, het doel en de voorwaarden van de VoorleesExpress te communiceren naar de ouders. Dit doe je door hen te coachen tijdens de werkzaamheden en door het organiseren van 2 intervisiebijeenkomsten waarbij ze elkaar kunnen inspireren, adviseren en enthousiasmeren. Samen met de voorlezers bedenk je hoe het project goed overgedragen en afgesloten kan worden. Waar nodig fungeer je als tussenpersoon tussen gezin, voorlezer en projectleiding. Je werkt nauw samen met de projectleiding en bent het aanspreekpunt voor de VoorleesExpress in jouw gemeente. Je houdt de projectleiding op de hoogte van het verloop van het project en meldt het wanneer er iets niet volgens plan verloopt. Voor aanvang van de functie krijg je een training aangeboden.

Profielschets:
• Minimaal 18 jaar
• Afgestudeerd/studerend op minstens hbo-niveau
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Communiceert makkelijk met verschillende doelgroepen(voorlezers en gezinnen)
• Goed (telefonisch en via mail) bereikbaar
• Digitaal vaardig
• Betrouwbaar en verantwoordelijk
• Flexibel
• Doorzetter, niet snel uit het veld geslagen

In totaal kost het begeleiden van vijf gezinnen en voorlezers ongeveer 3 uur per week, gedurende 20 weken.

Is de rol van voorleescoördinator echt iets voor jou? Of heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: voorleesexpress@bibliotheekdekempen.nl

Gezocht: voorleesvrijwilligers

We zijn op zoek naar voorleesvrijwilligers in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard.

Als voorlezer lees je wekelijks een uurtje voor aan kinderen die een stimulans met betrekking tot taal en lezen goed kunnen gebruiken. Je gaat twintig weken op bezoek bij een gezin. Je doet dit één keer per week op een vaste middag of avond. De ouders zijn op vrijwillige basis aangemeld en zijn gemotiveerd. Zij hebben zelf moeite om hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Jij gaat het kind/de kinderen voorlezen en kijkt breed op welke manier kinderen thuis meer gestimuleerd kunnen worden in taal. Je laat kinderen én ouders kennismaken met interactief voorlezen, boekjes en verhalen. Het leesplezier van kinderen vergroten is een belangrijk doel. Daarbij ben je een coach voor de ouders, en streef je ernaar dat zij zelf blijvend een bijdrage kunnen leveren aan de taalontwikkeling van hun kinderen. Je zoekt samen naar de mogelijkheden en kansen in dit specifieke gezin. Je wordt daarbij begeleid door een coördinator.

Naast de wekelijkse sessies zorg je elke week voor nieuwe boeken en neem je het gezin mee naar de bibliotheek.

Profielschets
• Minimaal18 jaar
• Open houding
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Enthousiast over (voor)lezen en boeken
• Betrouwbaar
• Flexibel
• In staat om makkelijk te communiceren met verschillende doelgroepen
• Goed (telefonisch en via mail) bereikbaar
• Digitaal vaardig
• Affiniteit met kinderen
• Affiniteit met coachen 

In totaal kost het begeleiden van één gezin 1 uur per week, gedurende minimaal 20 weken. Voorafgaand volg je eenmalig een training.

Is de rol van voorleesvrijwilliger echt iets voor jou? Meld je dan direct aan.

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: voorleesexpress@bibliotheekdekempen.nl