Belastingaangifte Oirschot

Hulp bij belastingaangifte in Oirschot

Voor hulp bij aangifte zijn in de gemeente Oirschot diverse mogelijkheden. 

KBO belasting invullers verzorgen belastingaangiften voor ouderen (AOW gerechtigd).

Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid, het aangiftebiljet inkomstenbelasting over 2019 te laten verzorgen door de KBO belastinginvullers.

Zij beoordelen dan tevens of aanspraak bestaat op huur- en/of zorgtoeslag.
Als u geen aangiftebrief hebt ontvangen kan het toch lonend zijn te laten beoordelen of u aanspraak kunt maken op belastingteruggaaf, of een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten, of toekenning van huur- en/of zorgtoeslag.

Van deze dienstverlening kunnen gebruik maken, ouderen die AOW gerechtigd zijn, uit Oirschot, Spoordonk, De Beerzen en De Stille Wille met een gewone aangifte inkomstenbelasting.

De belastinginvullers houden voor Oirschot en Spoordonk zitting in De Inloop van de KBO te Oirschot en voor De Beerzen en De Stille Wille in Ontmoetingscentrum Ons Mevrouw te Middelbeers.

De vergoeding is door de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) vastgesteld op max.
€ 12,00 voor fiscaal partners; voor een alleenstaande wordt € 7,50 berekend.

U kunt zich uiterlijk tot en met vrijdag 21-02-2020 aanmelden.
Aanmelding kan vanaf 09.00 tot 13.00 uur bij WIJzer Oirschot, Oude Grintweg 3b, Oirschot, telefoonnummer: 0499-33 51 42.

Na aanmelding bij het Loket WIJzer ontvangt u tijdig bericht over datum, tijdstip en plaats waar u wordt verwacht.

Tevens ontvangt u een formulier waaruit blijkt welke gegevens u moet meebrengen.