Infographic: onze cijfers over 2016

Informatie om te delen

We hebben een aantal kerncijfers over 2016 voor u op een rijtje gezet. Deze delen we graag met u, omdat we trots zijn op wat we doen en op wat we daarmee bereiken!

In onze jaarstukken ziet u hoe we in 2016 vorm en invulling gaven aan onze missie, visie en kernwaarden. We hebben ook een blik vooruit geworpen, op onze agenda voor 2017 en 2018.

Nieuwe focus voor de toekomst

In de kern is het verhaal van de Bibliotheek al (meer dan) honderd jaar hetzelfde: wij dragen bij aan de ontwikkeling van burgers, zodat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij.

De missie van Bibliotheek De Kempen blijft dan ook ongewijzigd: 'Wij zijn de springplank tot participatie en zelfontplooiing'. Daar voegen we de visie: 'Iedereen doet mee'.  aan toe, evenals vernieuwde kernwaarden en een belofte.

In ons beleidsplan 2017 - 2020 lichten we toe hoe wij tot deze hernieuwde positionering zijn gekomen.