Gezocht: nieuw Lid Raad van Toezicht

Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners, zodat zij optimaal kunnen meedoen in de maatschappij.


In de kern is het verhaal van de Bibliotheek al ruim 100 jaar hetzelfde, de vorm verandert en vernieuwt continu. Bibliotheek De Kempen is een moderne, maatschappelijke, educatieve en programmerende organisatie die in het hart van de samenleving opereert. We verzorgen een breed, actueel, inspirerend en waardevol pakket van diensten en activiteiten.

De komende jaren staat de bibliotheek voor drie grote maatschappelijke opdrachten: bijdragen aan een geletterde samenleving, digitale inclusie en digitaal burgerschap en een leven lang ontwikkelen. We geven hier invulling aan vanuit onze missie ‘Bij Bibliotheek De Kempen is iedereen welkom om zich een leven lang te ontwikkelen' en onze visie ‘Als lokale verbinder en actieve expert in lezen en (digi)taal, stimuleren wij een samenleving waarin iedereen mee doet’

Bibliotheek De Kempen is een zelfstandige stichting die geleid wordt door een directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht (RvT) fungeert als toezichthoudend orgaan. We zijn op zoek naar:

een nieuw lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied juridische zaken


De raad bestaat idealiter uit 5 personen en houdt toezicht op het beleid en de financiën van Bibliotheek De Kempen. Deze zijn opgesteld en worden uitgevoerd door de directeur-bestuurder. De raad werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur.
In deze code staat beschreven wat de principes en de taken zijn van een Raad van Toezicht. In een algemeen profiel staat beschreven wat de raad doet, hoe de optimale samenstelling is en welke kennis, ervaring, affiniteit en competenties belangrijk zijn.

Bibliotheek De Kempen wil graag een inclusieve organisatie zijn. Daarom willen we ook graag diversiteit terugzien in onze Raad van Toezicht. Kandidaten die qua netwerk, ideeën en/of achtergrond een verrijkende aanvulling zijn voor ons team hebben dan ook onze voorkeur. Je brengt jouw talent in, jouw kennis en ervaring op juridisch gebied, een frisse blik en je hebt het vermogen om vraagstukken te benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

We gaan graag met je in gesprek wanneer je:

 
  • goed geworteld bent in de lokale samenleving in het werkgebied (Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard);
  • brede maatschappelijke ervaring hebt, wijs en onpartijdig bent en een open oog hebt voor sociale en culturele ontwikkelingen;
  • je kennis en ervaring hebt op juridisch gebied met betrekking tot thema's als organisatorische samenwerkingen, organisatieontwikkeling, veranderen, innovatie en ondernemerschap;
  • een goed beoordelingsvermogen hebt, een goede balans weet te bewaren tussen actief toezicht houden en genoeg afstand houden en de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies kunt geven;
  • onafhankelijk en positief kritisch durft te zijn tegenover de andere leden van de RvT en de directeur-bestuurder;
  • oog hebt voor de kwaliteit en continuïteit van de organisatie;
  • discreet en integer bent.

Praktische informatie

 
  • De RvT vergadert gemiddeld vier keer per jaar.
  • De leden van de RvT ontvangen een vergoeding van € 75,- per vergadering. Daarnaast worden de reiskosten vergoed.

Interesse?


Voor vragen of nadere informatie of wanneer je belangstelling hebt voor deze vrijwilligersfunctie kun je contact opnemen met de directeur-bestuurder, Irene Helderman, via e-mail I.helderman@bibliotheekdekempen of telefonisch via 06-20390815 of de voorzitter van de RvT, JanCees van Beers, via e-mail janceesvanbeers@planet.nl of telefonisch via 06-53811954)