Gezocht: nieuw lid voor de Raad van Toezicht

Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners, zodat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij.

In de kern is het verhaal van de Bibliotheek al ruim 100 jaar hetzelfde. De manier waarop verandert en vernieuwt continu. Bibliotheek De Kempen is een moderne, maatschappelijke, educatieve en programmerende organisatie die in het hart van de samenleving opereert. Er wordt invulling gegeven aan deze rol met een breed, actueel, inspirerend en waardevol pakket van diensten en activiteiten.

De komende jaren liggen er voor Bibliotheken drie grote maatschappelijke opdrachten: bijdragen aan een geletterde samenleving, digitale inclusie en digitaal burgerschap en een leven lang ontwikkelen. Vanuit deze doelstellingen, onze missie 'Wij zijn de springplank tot participatie en zelfontplooiing' en onze visie 'Iedereen doet mee', wordt momenteel ons (meerjaren)beleidsplan geactualiseerd.

Bibliotheek De Kempen is een zelfstandige stichting die geleid wordt door een directeur-bestuurder en met een Raad van Toezicht (RvT) als toezichthoudend orgaan. We zijn op zoek naar:

een nieuw lid van Raad van Toezicht m/v met als aandachtsgebied financiën

De RvT van Bibliotheek De Kempen bestaat idealiter uit 5 personen en houdt toezicht op het beleid en de financiën van Bibliotheek De Kempen. Deze zijn opgesteld en worden uitgevoerd door de directeur-bestuurder. De RvT van bibliotheek De Kempen werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur. In deze code staat beschreven wat de principes en de taken zijn van de RvT. In een algemeen profiel staat beschreven wat de RvT doet, hoe de optimale samenstelling is en welke kennis, ervaring, affiniteit en competenties belangrijk zijn.

Profiel nieuw lid


Bibliotheek De Kempen is een ambitieuze organisatie in ontwikkeling. De maatschappelijke, educatieve en programmerende rol van de bibliotheek groeit. Dit vraagt om ondernemerschap en innovatie. Om netwerken en verbinden. Om het nemen van risico’s en het continu leren en bijstellen van processen. Momenteel is er vooral behoefte aan kennis en ervaring op het gebied van financiën.

We vinden je talent belangrijk. Bibliotheek De Kempen wil graag een inclusieve organisatie zijn, daarom willen we ook graag diversiteit in onze Raad van Toezicht. Kandidaten die qua netwerk, ideeën en/of achtergrond een verrijkende aanvulling voor ons zijn hebben dan ook onze voorkeur. Je brengt een frisse blik en hebt het vermogen om vraagstukken te benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

Je bent een geschikte kandidaat wanneer je:

• goed geworteld bent in de lokale samenleving in het werkgebied (Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel- De Mierden, Valkenswaard)
• brede maatschappelijke ervaring hebt, wijs en onpartijdig bent en een open oog hebt voor sociale en culturele ontwikkelingen
• een goed beoordelingsvermogen hebt, een goede balans weet te bewaren tussen actief toezicht houden en genoeg afstand houden en de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies geeft
• onafhankelijk en positief kritisch durft te zijn tegenover de andere leden van de RvT en de directeur-bestuurder
• oog hebt voor de kwaliteit en continuïteit van de organisatie
• discreet en integer bent

Aansluitend op de samenstelling van de RvT en de uitdagingen waar de organisatie voor staat, zoeken we nu vooral een kandidaat die kennis heeft en ervaring heeft rondom:

• Financieel beleid
Bij voorkeur in relatie tot Organisatieontwikkeling en/of verandertrajecten en Innovatie en ondernemerschap

 

Praktische informatie


• De RvT vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.
• De leden van de RvT ontvangen een vergoeding van € 75,- per vergadering. Daarnaast worden de reiskosten vergoed.      
• Het RvT lid met financiën in de portefeuille overlegt vier à vijf keer per jaar met de Directeur Bestuurder en de controller ter voorbereiding op de behandeling van de rapportages en de begroting met de gehele RvT

 

Interesse


Voor vragen of nadere informatie of wanneer je belangstelling hebt voor deze vrijwilligersfunctie kun je contact opnemen met de huidige directeur bestuurder (Anneke Schellens, via E mail a.schellens@bibliotheekdekempen.nl of via telefoon 085 7733204) of bij de voorzitter van de RvT (JanCees van Beers, via E mail janceesvanbeers@planet.nl).