Informatie over het BREIN!


Het menselijk brein is het centrale orgaan van het menselijk zenuwstelsel.

Het controleert de meeste activiteiten van het lichaam, verwerkt, integreert en coördineert de informatie die het van de zintuigen ontvangt en neemt beslissingen over de instructies die naar de rest van het lichaam worden gestuurd.

Op deze manier klinkt het eenvoudig genoeg, maar in feite is het heel complex. Lees meer over de fascinerende manier waarop onze hersenen werken.

Video's

Hoe houden onze hersenen ons voor de gek? 

Professor dr. Erik Scherder geeft een gastcollege bij DWDD University over het brein

Kort animatie filmpjes over het brein?

Engelstalige TEDtalks over brein, geheugen en alles daaromheen? 

De Universiteit van Nederland heeft verschillende presentaties over het brein. 

Lezen en doen

Op de website BIOmaatschappij lees je alles over biowetenschap en maatschappij. Ontdek de nieuwe ontwikkelingen over actuele onderwerpen, geschreven door wetenschappers vanuit verschillende invalshoeken.

Ook benieuwd naar breinfeitjes?
Het Nederlands Herseninstituut heeft er een aantal op een rij gezet

Hoe werken de menselijke hersenen? 

Weten welke hersenhelft bij jou het best ontwikkeld is? 


Geheugen is het vermogen van de hersenen waarmee gegevens of informatie worden gecodeerd, opgeslagen en opgehaald wanneer dat nodig is. Als we gebeurtenissen uit het verleden ons niet kunnen herinneren, zou het onmogelijk zijn om taal, relaties of een persoonlijke identiteit te ontwikkelen.

De vrije encyclopedie Wikipedia bevat ontzettend veel informatie over allerlei onderwerpenVergeet alles wat je ooit hebt gehoord over de rechter hersenhelft als de plek waar creativiteit plaatsvindt. Onderzoekers hebben ontdekt dat creativiteit in feite het resultaat is van het samenwerken van meerdere hersengebieden. Vergeet het gegeven dat creativiteit exclusief voor kunstenaars is. Iedereen is creatief. Mocht je nu denken ‘hmmm ik ben niet zo creatief’, goed nieuws, want je kunt het leren.

De website Kunstcentraal biedt handige tips en lesmateriaal om aan de slag te gaan met creativiteit en kinderen. 

Wist je dat de Happinez ook toegankelijk is in de TijdschriftenBieb app? 

MINDF*CK deed een onderzoek naar creativiteit.

Boeken over hersenonderzoeken van Dick Swaab

Emoties beïnvloeden ons op elk moment van ons leven. Er zijn maar weinig dingen die zo innerlijk menselijk zijn als emotie en toch blijft het voor ons begrip enigszins ongrijpbaar. De wetenschap is er nog niet uit wat de precieze definitie van emotie nu precies is. Duik in de bestaande kennis en verken nieuwe ideeën die voortkomen uit de neurowetenschappen. 

Wat is dat nu precies, emotie? 

Hoe merken onze hersenen op welke emotie een ander vertoond? 

Dr. Lisa Feldman Barrett vertelt over hoe cultuur, omgeving en persoonlijke achtergrond jouw emoties creeëren en laten zien (Engelstalig)

Hoe kan muziek emoties tot rust brengen?

Leestips


Mensen ontwikkelen zich anders en elk in zijn eigen tempo. Dit proces kan worden beïnvloed door bepaalde aandoeningen zoals dyslexie, ADHD, hoogbegaafd, dyscalculie, DCD, ODD / CD, NLD, autisme enz. Lees meer over deze aandoeningen en de speciale behoeften die mensen met deze diagnoses nodig hebben om hun gezonde ontwikkeling te ondersteunen.

Hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid? Onderzoekers kunnen daar nog geen eenduidig antwoord op geven. Wij geven je een paar interessante bronnen waarmee je zelf op onderzoek kunt uitgaan.

Fictie boeken over hoogbegaafdheid voor kinderen

Meer fictie voor kinderen

Informatieve boeken over hoogbegaafdheid voor alle leeftijden

Meer titels

Dyslexie

Dyslexie is een veel voorkomende leermoeilijkheid die problemen kan veroorzaken bij het lezen, schrijven en spellen.

Wat is dyslexie nu precies? 

Ook het expertisecentrum dyslexie (ECD) geeft informatie aan ouders, professionals en scholen.

Hoe is het om dyslexie te hebben? In de podcasts van Geniaaloprecht over dyslexie, dyscalculie, ADHD en autisme vertellen mensen verhalen over ambities, loopbanen, successen en mislukkingen.

Wist je al dat Bibliotheek De Kempen een online dyslexie community heeft? 
In deze groep zorgen we samen voor verbinding, ontmoeting en kennisdeling rondom dyslexie. Als ouder, professional, of omdat je het zelf hebt.

Non-fictie over dyslexie (alle leeftijden)

Meer leesvoer

ADHD

ADHD is de afkorting van attention deficit/hyperactivity disorder. Dit betekent dat personen met ADHD snel zijn afgeleid en/of hyperactief gedrag laten zien. Hoe komt dit nu? Volgens biologen en onderzoekers heeft het te maken met problemen met communicatie tussen de hersengebieden. De signalen worden moeilijker tussen de hersencellen uitgewisseld.

Twee interessante websites met meer informatie over ADHD:

NOS Stories vertelt over ‘steeds drukker in de klas?!’

Autisme

Volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter Staal is autisme de ‘verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’ Wil je hier meer over weten en ook ontdekken wat
de sterke kanten zijn van autisme?