BREIN!

Het brein. We hebben er allemaal mee te maken en ons brein maakt ons grotendeels tot wie we zijn. Maar ook het brein van anderen en dingen om ons heen speelt een rol in ons leven.

Bij de Bibliotheek vind je allerlei informatie, tips, collectie aanbevelingen, weetjes, filmpjes en links naar interessante websites.

Ontwikkeling BREIN!

Het brein is een complex orgaan. Het ontwikkelt zich en groeit met je mee van foetus tot volwassenen. Elke levensfase wordt gekenmerkt door andere en nieuwe ontwikkelingen van het brein. 

Dat zijn natuurlijke ontwikkelingen die samenhangen met de letterlijke groei, maar ook door het trainen van je hersenen zorg je voor ontwikkeling en verbindingen.

Meer over het BREIN in verschillende levensfasen

Informatie over het BREIN!

Het brein is het centrale orgaan van het menselijk zenuwstelsel. Het controleert de meeste activiteiten van het lichaam. Het verwerkt, integreert en coördineert de informatie die het van de zintuigen ontvangt en neemt beslissingen over de instructies die naar de rest van het lichaam worden gestuurd. Je brein is van invloed op je geheugen, creativiteit, gevoelens, maar ook ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie en autisme. 

Meer over de manier waarop onze hersenen werken

Het andere BREIN!

Dagelijks komen we in aanraking met andere breinen. Bijvoorbeeld dierlijke hersenen of zelfs het kunstmatige brein. Deze laatste, de artificiële intelligentie kunnen we niet meer wegdenken in onze huidige maatschappij.

De ontwikkelingen gaan steeds verder en sneller. Waarschijnlijk gebruik je al veel meer van dit andere brein dan je zelf in de gaten hebt. Door je erin te verdiepen ga je het meer begrijpen, want uiteindelijk heeft die computer het van de mens geleerd.

Meer over het andere brein

Het BREIN! en herinneringen

Een herinnering is een ervaring of gebeurtenis uit het verleden die je hebt opgeslagen in je geheugen. Dit is voor iedereen anders en kan op verschillende manieren worden opgeroepen. 

Herinneringen spelen een belangrijke rol in het menselijk leven. Zeker wanneer het lastig wordt om nieuwe informatie te onthouden. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie. Zij hebben vaak nog heldere herinneringen aan vroeger, terwijl de informatie uit de huidige situatie moeilijk opgeslagen blijft.

Meer over herinneringen en dementie

Collectie

Ook in onze vestigingen is de collectie van BREIN! te vinden.
Je herkent de materialen aan deze sticker.

Non-fictie brein jeugd en volwassenen

Meer boeken

Romans waarin hersenen en brein een rol spelen: jeugd en volwassenen

Meer boeken

E-books: lekker lezen in fictie waarin brein en hersenen een rol spelen

Meer boeken

Ria van Amelsvoort uit Valkenswaard, deelde als reactie op onze nieuwsbrief over BREIN! dit gedicht in.

het brein

motor die gedachten
pikt verwerkt
en terugseint
want
door mijn brein
zal ik zijn

brein en brein
zo heel verschillend
punctueel of
heel erg statig
vaak chaotisch
of statistisch

uiterlijk zo onbewogen
kan het zakelijk of zoetig
zoevend snoeven
zeurend zaniken
denkend danken
leren en verteren

maar
het brein uniek
aan mens gegeven
superbrein of zottig brein
ze passen in de mens
die door zijn brein
bewijst een mens te zijn